Báo giá In Phiếu thu – Hóa đơn

Báo giá in phiếu thu hóa đơn 2 liên

Quy cách inKhổ inSố lượngĐơn giáThời gian
Hóa đơn carbon 2 liên, số nhảyA4 (210mm x 297mm)>10 quyển60.000 đ2 ngày làm việc
>100 quyển50.000 đ3 ngày làm việc
A5 (148mm x 210mm)>20 quyển35.000 đ1 ngày làm việc
>100 quyển30.000 đ2 ngày làm việc
A6 (148mm x 210mm)>50 quyển20.000 đ1 ngày làm việc
>200 quyển15.000 đ1 ngày làm việc

Báo giá in phiếu thu hóa đơn 3 liên

Quy cách inKhổ inSố lượngĐơn giáThời gian
Hóa đơn carbon 3 liên, số nhảyA4 (210mm x 297mm)>10 quyển75.000 đ2 ngày làm việc
>100 quyển73.000 đ3 ngày làm việc
A5 (148mm x 210mm)>20 quyển45.000 đ1 ngày làm việc
>100 quyển40.000 đ2 ngày làm việc
A6 (148mm x 210mm)>50 quyển22.000 đ1 ngày làm việc
>200 quyển20.500 đ1 ngày làm việc

Tin Liên Quan